Velkommen til hjemmesiden for Randers og omegns romersk-katolske menighed.

På hjemmesiden kan du finde information om hvad der sker i menigheden, samt kontaktoplysninger på præster og menighedsråd.

 

Selvom myndighedernes corona-restriktioner og anbefalinger netop er blevet lempet, bibeholder vi som planlagt og annonceret de fire messer på søndag den 25. april. det betyder dog, at der må være flere deltagere tilstede end tidligere.

Dørvagter vil stadig anvise de pladser, som man må benytte under messen.

Søndag den 2. maj træder lempelserne helt igennem. Det betyder, at man igen må være 37 til søndagsmessen kl 10.00 – med salmesang

og

74 til søndagsmessen kl 12.00 – uden salmesang.

Vi forventer, at to søndagsmesser vil være dækkende i en periode fremover.

Version13_Opdaterede_20retningslinjer_20for_20ansvarlig_20h_c3_a5ndtering_20af_20COVID-19-tiltag_20i_20Den_20katolske_20Kirke

 

VED INDGANGEN VIL DER VÆRE PERSONER, SOM SØRGER FOR, AT ANVISNINGER OG REGLER BLIVER OVERHOLDT. DE HAR TAL PÅ, HVOR MANGE DER ER TILSTEDE, OG DE VIL HJÆLPE MED AT ANVISE PLADS, INSTRUERE I AFSPRITNING OG GANGLINJER ETC.

* ALLE BESØGENDE, FRIVILLIGE MV. OVER 12 ÅR SKAL BÆRE MUNDBIND ELLER VISIR I KIRKER, KAPELLER OG MENIGHEDERNES LOKALER, NÅR MAN STÅR OP ELLER BEVÆGER SIG RUNDT I RUMMET.

* MUNDBIND/VISIR SKAL DÆKKE BÅDE NÆSE OG MUND.

NÅR MAN KOMMER IND I KIRKEN, SKAL MAN GÅ FREM TIL DEN LEDIGE PLADS, SOM ER LÆNGST FREMME I KIRKERUMMET, FOR AT UNDGÅ TÆT FYSISK KONTAKT TIL ANDRE.

* MUNDBINDET/VISIRET KAN TAGES AF, NÅR MAN SIDDER NED/KNÆLER OG NÅR MAN SOM LED I EN CEREMONIEL AKTIVITET, KORTVARIGT REJSER SIG OP, FOR DEREFTER AT SÆTTE SIG NED IGEN PÅ SAMME PLADS.

VI HÅBER INDERLIGT PÅ MENIGHEDENS TÅLMODIGHED OG FORSTÅELSE.

Stefano Tarquini, sognepræst.

Flemming Kurdahl, menighedsrådsformand.

Hvorfor er I bange

Biskoppen om retningslinjer i coronatiden