Velkommen til hjemmesiden for Randers og omegns romersk-katolske menighed.

På hjemmesiden kan du finde information om hvad der sker i menigheden, samt kontaktoplysninger på præster og menighedsråd.

 

Søndag den 2. maj træder lempelserne helt igennem. Det betyder, at man igen må være 37 til søndagsmessen kl 10.00 – med salmesang

og

74 til søndagsmessen kl 12.00 – uden salmesang.

Vi forventer, at to søndagsmesser vil være dækkende i en periode fremover.

Dørvagter vil stadig anvise de pladser, som man må benytte under messen.

Version19_Opdaterede retningslinjer for ansvarlig håndtering af COVID-19-tiltag i Den katolske Kirke

VED INDGANGEN VIL DER VÆRE PERSONER, SOM SØRGER FOR, AT ANVISNINGER OG REGLER BLIVER OVERHOLDT. DE HAR TAL PÅ, HVOR MANGE DER ER TILSTEDE, OG DE VIL HJÆLPE MED AT ANVISE PLADS, INSTRUERE I AFSPRITNING OG GANGLINJER ETC.

NÅR MAN KOMMER IND I KIRKEN, SKAL MAN GÅ FREM TIL DEN LEDIGE PLADS, SOM ER LÆNGST FREMME I KIRKERUMMET, FOR AT UNDGÅ TÆT FYSISK KONTAKT TIL ANDRE.

Der er ikke krav om mundbind eller visir i kirker, kapeller eller menighedens øvrige lokaler, hverken når man står, går eller sidder.

VI HÅBER INDERLIGT PÅ MENIGHEDENS TÅLMODIGHED OG FORSTÅELSE.

Stefano Tarquini, sognepræst.

Flemming Kurdahl, menighedsrådsformand.

Hvorfor er I bange

Biskoppen om retningslinjer i coronatiden