FIFA turnering lørdag d. 24. marts
Igen i år har vi i FIFA turnering. Men i år bliver det en smule anderledes fra sidste år. Hvor det kun var nr. 1-2 der gik videre. Men i år går 3-4 også videre. Så det bliver no-get i stil med Champions League for 1-2 og Europa League bliver for 3-4. Der vil der være præmier til nr. 1-2 & 3. Der vil være drikkevarer og chips til alle.

Ungdomsmesse fredag 20. april: Etik og Moral

Lørdag den 21. april KL 13-16: Generalforsamling i JHUK

OBS!! AFLYST!!!  Fodbold med Viborg Lørdag d. 12. maj
Vi afholder en fodboldkamp med Viborg. Hvor vi skal spille nogen sjove kampe der efter vil der være lidt leg hvor vi kan mødes på kryds og tværs og lære hin-anden bedre at kende. Så vil der også være fælles-spisning

Ungdomsmesse fredag 18. maj: Jomfru Marias åbenbaringer

JHUKDAG: Jomfru Maria Lørdag d. 26 maj
Temaet er Jomfru Maria. Der vil blive holdt et oplæg om Jomfru Maria med noget rosenkrans bøn og hyggeligt sammenværd.
Formålet med det her tema er blive klogere på vores mo-der Jomfru Maria og lære at bede rosenkrans.