Den katolske kirke i Danmark modtager ikke direkte økonomisk hjælp fra staten. Den er afhængig af sine medlemmers bidrag. Dette gælder både bispedømmet og den enkelte menighed. Det er en alvorlig moralsk pligt for enhver katolik at yde et fast bidrag til Kirken. I bispedømmet findes en fælles kirkeskatteordning, hvor man forpligter sig til årligt at betale en bestemt procent af sin indtægt, som for 2013 er mindst 1%, eller et fast beløb svarende hertil, hvoraf 67% går til ens menighed og 18% går til dækning af udgifter til præsterne og 15 % går til bispedømmets fælles aktiviteter. Er man medlem af kirkeskatteordningen kan man efter gældende regler fratrække beløbet på sin selvangivelse.

Registreringsblanket-Kirkeskat_Felter

vaerktoejskasse_flyer

Nærmere oplysning om kirkeskatteordningen kan fås hos sognepræsten eller på Katolsk Bispekontor, Gl. Kongevej 15, 1610 København V, att.: Lilian Munch Jacobsen; tlf. 3355 6080. E-mail: lj[a]katolsk.dk.