Søndag den 18. marts 2018 er det store valgdag i de katolske menigheder i Danmark

Hvem kan stemme?
Valgret til menighedsråd og pastoralråd har enhver katolik i menigheden, som senest på valgdagen den 18. marts 2018 er fyldt 16 år, og som senest den 18. februar 2018 er opstillet på menighedens valgliste. En katolik mister dog sin valgret, hvis vedkommende bringer eller har bragt sig i åbenbar modsætning til Den katolske Kirke.

Hvem kan vælges?
Valgbar til menighedsrådet og pastoralrådet er enhver katolik i Danmark, som er opført på valglisten i menigheden. For Færøerne og Grønland gælder særlige regler. En katolik mister dog sin valgbarhed, såfremt vedkommende bringer sig i et sådant forhold til Kirken, at vedkommende må anses for uegnet til at beklæde offentligt hverv i Kirken.

Valglisten
I hver menighed udarbejdes en valgliste til valg af menighedsråd. Valglisten skal fremlægges til eftersyn fra og med onsdag den 17. januar 2018 til og med søndag den 18. februar 2018. Der er så mulighed for – inden den 26. februar 2018 kl. 16.00 – at klage over uberettiget optagelse eller udeladelse på valglisten; se nærmere nedenfor under Klager.

Afholdelse af menighedsmøde
I hver menighed skal der holdes et menighedsmøde, hvor menighedens medlemmer orienteres om valget. Mødet kan blandt andet være vejledende med hensyn til kandidatopstillingen. Mødet skal holdes i tidsrummet fra og med lørdag den 20. januar 2018 til og med søndag den 4. februar 2018.

Kandidater til menighedsrådsvalget
Enhver, der har valgret, kan skriftligt og senest den 18. februar 2018 foreslå en eller flere kandidater til menighedsrådsvalget. Man har også ret til at foreslå sig selv.

Alle spørgsmål vedrørende Menighedsrådsvalget kan rettes til
formanden for den lokale valgstyrelse
     Flemming Kurdahl
     Telefon: 23304912
Reklamer