Menighedsrådet 

Født medlem:
Pastor Stefano Tarquini,
Thorsgade 22, 8900 Randers C
Telefon: 86 42 97 30 / 91 45 76 15 E-Mail: ste@katolsk.dk

Født medlem:

Pastor Davide De Nigris
Mobil: 81 71 66 70
d.denigris@katolsk.dk

Formand:
Flemming Kurdahl
Rypevej 33 Assentoft, 8960 Randers SØ
Telefon: 23 30 49 12 E-Mail: flemming.kurdahl@gmail.com

Næstformand:
Anne Kirstine Nielsen
Øster Allé 13, 8900 Randers C
Telefon: 22 73 98 94 E-Mail: annekir.nielsen@gmail.com

Sekretær/Kasserer:
Anne Marie Gulmann
Ramten Skovvej 5, 8586 Ørum Djurs
Telefon: 30 88 60 78 E-Mail: annemariegulmann@gmail.com

Medlem:
Annette Høyrup
Søren Møllers Gade 28, 3. th, 8900 Randers C,
Telefon: 30 23 23 60 E-Mail: annette@profeti.dk

Medlem:
Jens Frank Illemann
Randers NV
Telefon: 25 77 70 20 E-Mail: jens.illemann@live.dk