PROGRAM FOR TIRSDAGSKLUBBEN, EFTERÅR 2017

Som man kan se, har Seniorklubben skiftet navn – fra det ekskluderende eller måske diskriminerende til det mere altfavnende og værdineutrale. Vi mener, at flere (yngre) har følt, at de måske ikke var velkomne til de månedlige arrangementer, skønt programmet egentlig henvendte sig til alle aldersklasser. Deltagelse kræver nemlig bare, at man er bredt interesseret i de aktuelle emner, og at man er så privilegeret, at man kan disponere over én eftermiddag om måneden. Derfor har vi nu bestræbt os på at sammensætte et efterårsprogram, som henvender sig til (næsten) alle aldre, og så må vi se, om vore intentioner lykkes.

Endvidere har vi flyttet mødedagen fra torsdage til tirsdage af hensyn til p. Stefanos øvrige planer.

– Og så giver klubbens nye navn også mere mening…

TIRSDAG DEN 26. SEPTEMBER KL. 14.00

Stefano fortæller om sin personlige dannelse og udvikling fra barn og ungt menneske i Rom til sogne-præst i Randers. P. Stefano vil endvidere komme ind på sit tilhørsforhold til Den neokatekumenale Vandring og redegøre for, hvad denne bevægelse repræsenterer. Vi vil desuden diskutere muligheden for at justere messetiden om tirsdagen i forhold til afslutningen af vores møde i Tirsdagsklubben, sådan at pausen mellem møde og messe minimeres.

 

TIRSDAG DEN 24. OKTOBER KL. 14.00

Bernhard Kiel, som kommer fra menigheden i Grenaa, og som har stor indsigt i såvel salmer og musik som liturgi i vores kirke, er gæst denne eftermiddag. Bernhard vil levere to indlæg, som han kalder: ”Har Luther opfundet salmerne?” og ”Salmesang nord for alperne”. Vi skal sikkert både lytte og synge!

                                          

TIRSDAG DEN 21. NOVEMBER KL. 14.00

Lektor emeritus Bent Hvorslev, Randers, besøger os denne tirsdag og taler om sit yndlingsemne: ”H.C. Andersen i Rom”. Bent Hvorslev har besøgt Rom rigtig mange gange, hvor han bl.a. har gået i H.C. Andersens fodspor, og han gør rede for den indflydelse, Rom har haft på den store danske forfatter – og dermed på den danske litteratur.

Programmet

– vil sikkert blive suppleret med et julearrangement, hvor vi dels vil hygge os sammen og dels diskutere, hvilket indhold Tirsdagsklubben skal have fremover.

Af hensyn til borddækning og forplejning vil det være rigtig godt, hvis man indtil 2 dage før giver besked om, at man forventer at deltage i det næste møde i Tirsdagsklubben. Man kan give besked enten via telefon eller SMS til 22 73 98 94 (Anne) eller 23 30 49 12 (Flemming).

Vi glæder os til en række inspirerende møder i Tirsdagsklubben og håber på et godt fremmøde.

Anne og Flemming

 

Reklamer