PROGRAM FOR TIRSDAGSKLUBBEN, FORÅR 2018

Vi har bestræbt os på at sammensætte et forårsprogram, som vil interessere rigtig mange af menighedens medlemmer. Vi håber, at vore intentioner er lykkedes.

Husk, at deltagelse kun kræver, at man er bredt interesseret i de aktuelle emner, og at man er så privilegeret, at man kan disponere over én eftermiddag om måneden.

TIRSDAG DEN 23. JANUAR KL. 14.00

Venligboerne i Randers

– er en gruppe af frivillige, der betragter hvert eneste menneske som en kilde til inspiration og forbrødring. Gruppen ønsker at bygge broer mellem mennesker og bruger venlighed som redskab hertil.

Venligboerne arbejder med flere projekter i Randers-området og støtter bl.a. flygtninge og asylansøgere på asylcentrene, men også enlige ældre, unge studerende eller unge/enlige mødre og andre udsatte grupper, der på ét eller andet tidspunkt kan have brug for hjælp, der ikke sådan lige kan skaffes fra det offentlige.

Birgitte Møbjerg har virket som frivillig i Randers i snart mange år, og hun har været tilknyttet Venligboerne siden sommeren 2015. Hun kommer denne dag og fortæller om nogle af de projekter, som Venligboerne arbejder med, og hun orienterer om, hvordan vi som ganske almindelige borgere i byen kan være med til at yde en indsats.

 

TIRSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 14.00

Demente ældre

– er en ganske værgeløs gruppe i forhold til lægelig fejlbehandling, specielt med stærk nervemedicin.  I Århus Amt lykkedes det for ældrepsykiatrisk afdeling (Risskov) i samarbejde med de praktiserende læger at reducere forbruget ganske væsentligt i årene 1988 til 2007, sammenlignet med det øvrige land.

Nils Christian Gulmann er forhenværende ledende overlæge og klinisk lektor ved Århus Universitets- hospitals Gerontopsykiatriske afdeling i Risskov. Han vil beskrive nogle psykiatriske komplikationer til demenssygdommen, og han vil gennemgå de forskellige former for psykofarmaka.

Det lyder som et tørt og kedeligt emne, men det er det ikke, så meget mere som indlægget sætter spørgsmålstegn ved almindelige fordomme og ønske- og vanetænkning vedrørende alderdommen.

 

Intet møde i marts måned pga. påskens øvrige arrangementer.

 

TIRSDAG DEN 24. APRIL KL. 14.00

Pleje og omsorg efter reformationen

Hvem tog sig af syge og svage, efter at de karitative ordenssamfund og andre katolske grupper med fokus på omsorg måtte forlade landet?

Susanne Malchau, som er uddannet sygeplejerske, har i forbindelse med sin Ph.d. forsket i netop dette spørgsmål, og hun vil fortælle om især St. Joseph-søstrenes virke i Randers for syge og svage.

 

Programmet

– vil sikkert blive suppleret med et arrangement i maj måned ”ud i det blå”, hvor vi afslutter sæsonen.

Af hensyn til borddækning og forplejning vil det være rigtig godt, hvis man indtil 2 dage før giver besked om, at man forventer at deltage i det næste møde i Tirsdagsklubben. Man kan give besked enten via telefon eller SMS til 22 73 98 94 (Anne) eller 23 30 49 12 (Flemming).

Vi glæder os til en række inspirerende møder i Tirsdagsklubben og håber på et godt fremmøde.

Anne og Flemming