TIRSDAGSKLUBBEN

Følgende mødetidspunkter for efteråret 2018 blev besluttet:

Tirsdag den 2. oktober
Tirsdag den 6. november
Tirsdag den 4. december

 

TIRSDAG DEN 2. OKTOBER KL. 14.00

Fortolkningen af Bibelen i Kirken

Dei Verbum, Den pavelige
Bibelkommission 1993, KKK

P. Stefano står for oplæg og
gennemgang af tekst og tema.
Mødet begynder kl. 14, dvs. umiddelbart efter dagens messe, som begynder kl.
13.30.
Der vil blive serveret kaffe og kage i forbindelse med debatten.

Emnet for mødet den 6. november aftales den 2. oktober