TIRSDAGSKLUBBEN

FORÅRTS MØDER:

21.3.: Danske katolske konvertitter mellem reformationen og religionsfriheden 1536 – 1849
En af reformationens konsekvenser var, at det ifølge dansk lov blev forbudt at udøve den katolske tro og de katolske skikke.
Alligevel var der nogle danskere, der satte særdeles meget på spil for at blive katolikker. Vi vil høre om baggrunden for, hvordan Kirken har overlevet i Danmark: Hvilken rolle spillede de katolske præster og den kirke, som i hele perioden levede i det skjulte? Hvem var de 266 konvertitter, som trodsede forbuddet, og hvem var det, der endte som martyrer for deres katolske overbevisning?
Helge Clausen vil foretage en række nedslag i bogen og præsentere et stofområde, som endelig ser dagens lys og gøres tilgængeligt.
Alle er velkomne.