Velkommen til hjemmesiden for Randers og omegns romersk-katolske menighed.

På hjemmesiden kan du finde information om hvad der sker i menigheden, samt kontaktoplysninger på præster og menighedsråd.

 

Sundhedsstyrelsen har fjernet afstandskravene i det offentlige rum, hvilket betyder, at der ikke længere er krav til afstand i Kirkerne.
 
 
·         Der må deltage op til 500 personer til kirkelige begivenheder (eller begivenheder i menighedens lokaler).
·         Der er ikke længere krav om afstand på hhv. 1 eller 2 meter
·         Det er muligt, at alle synger, uden behov for, at man holder ekstra afstand.
 
I Jesu Hjerte kirke vil dette betyde:
 
·         Søndagsmesse kl. 10. og kl. 12.: Alle kan komme ind. Vi synger til begge messer.
·         Kirkekaffe efter messen kl. 10:00 i menighedsalen.
·         Vi holder stadig fokus på hygiejne med udluftning, regelmæssig og ofte afspritning og rengøring af fælles  berøringsflader osv.