Velkommen til hjemmesiden for Randers og omegns romersk-katolske menighed.

På hjemmesiden kan du finde information om hvad der sker i menigheden, samt kontaktoplysninger på præster og menighedsråd.

Fastebestemmelser 2021

PÅ GRUND AF DE SKÆRPEDE KRAV VIL DER INDTIL VIDERE BLIVE AFHOLDT 3 MESSER OM SØNDAGEN

  • MESSE KL 9.00 TIL 9.30
  • MESSE KL 10.00 TIL 10.30
  • MESSE KL 11.00 TIL 11.30
  • MESSE KL 12.00 TIL 12.30

ALLE MESSER VIL BLIVE AFHOLDT UDEN SALMESANG, OG DER VIL VÆRE PLADS TIL 20 DELTAGERE.

EFTER HVER MESSE VIL BÆNKE, SIDDEPLADSER OG HÅNDTAG ETC. BLIVE AFSPRITTET, OG KIRKERUMMET VIL BLIVE UDLUFTET MED MINDST 10 MINUTTERS GENNEMTRÆK.

Version12_Opdaterede_retningslinjer_for_ansvarlig_ha__ndtering_af_COVID-19-tiltag_i_Den_katolske_Kirke

Kirkeministeriet har udsendt nye og skærpede COVID-19-retningslinjer for afholdelse af messer og gudstjenester samt øvrige møder og kirkelige handlinger:

 

Der må nu i kirker og menighedslokaler være 1 deltager pr. 7,5 m2 ved messer og andre kirkelige handlinger. Derfor må der indtil videre kun være max 20 deltagere til stede ved messer i vores kirke.

 

Deltagerne skal holde 2 meters afstand til hinanden. De siddepladser, som overholder de skærpede krav, og som derfor må benyttes, er markeret med et hvidt skilt med teksten: ”Her må du gerne sidde”.

 

Forbuddet mod at samles mere end 5 personer gælder fra nu af for alle øvrige indendørs og udendørs aktiviteter end messer og andre kirkelige handlinger.

Ved begravelser må man dog stadig forsamles 50 personer på kirkegården.

VED INDGANGEN VIL DER VÆRE PERSONER, SOM SØRGER FOR, AT ANVISNINGER OG REGLER BLIVER OVERHOLDT. DE HAR TAL PÅ, HVOR MANGE DER ER TILSTEDE, OG DE VIL HJÆLPE MED AT ANVISE PLADS, INSTRUERE I AFSPRITNING OG GANGLINJER ETC.

* ALLE BESØGENDE, FRIVILLIGE MV. OVER 12 ÅR SKAL BÆRE MUNDBIND ELLER VISIR I KIRKER, KAPELLER OG MENIGHEDERNES LOKALER, NÅR MAN STÅR OP ELLER BEVÆGER SIG RUNDT I RUMMET.

* MUNDBIND/VISIR SKAL DÆKKE BÅDE NÆSE OG MUND.

NÅR MAN KOMMER IND I KIRKEN, SKAL MAN GÅ FREM TIL DEN LEDIGE PLADS, SOM ER LÆNGST FREMME I KIRKERUMMET, FOR AT UNDGÅ TÆT FYSISK KONTAKT TIL ANDRE.

* MUNDBINDET/VISIRET KAN TAGES AF, NÅR MAN SIDDER NED/KNÆLER OG NÅR MAN SOM LED I EN CEREMONIEL AKTIVITET, KORTVARIGT REJSER SIG OP, FOR DEREFTER AT SÆTTE SIG NED IGEN PÅ SAMME PLADS.

VI HÅBER INDERLIGT PÅ MENIGHEDENS TÅLMODIGHED OG FORSTÅELSE.

Stefano Tarquini, sognepræst.

Flemming Kurdahl, menighedsrådsformand.

Hvorfor er I bange

Biskoppen om retningslinjer i coronatiden