Velkommen til hjemmesiden for Randers og omegns romersk-katolske menighed.

På hjemmesiden kan du finde information om hvad der sker i menigheden, samt kontaktoplysninger på præster og menighedsråd.

Biskoppen om retningslinjer i coronatiden

Opdaterede_retningslinjer_for_ansvarlig_haandtering_af_COVID-19-tiltag_i_Den_katolske_Kirke

VED ALLE MESSER OG ANDRE MØDER GÆLDER DE GENERELLE, NATIONALE RETNINGSLINJER, SOM ER:

DER MÅ VÆRE 1 PERSON PR 2 KVM I VORES KIRKE, OG DER SKAL VÆRE AFSTAND MELLEM DELTAGERNE:

* 1 METER, HVIS DER IKKE SYNGES

* 2 METER, HVIS DER SYNGES

OM SØNDAGEN VIL DER FREMOVER BLIVE FEJRET TO MESSER:

KL. 10.00 MED SALMESANG: PLADS TIL 37 MENNESKER MED 2 METERS AFSTAND MELLEM DELTAGERNE. MAN SIDDER PÅ DE AFMÆRKEDE PLADSER PÅ BÆNKENE OG STOLENE.

Kl. 12.00 UDEN SALMESANG: PLADS TIL 74 MENNESKER MED 1 METERS AFSTAND MELLEM DELTAGERNE: DER SIDDER TRE PERSONER PÅ HVER RÆKKE (BÆNKE OG STOL)

VED INDGANGEN VIL DER VÆRE PERSONER, SOM SØRGER FOR, AT ANVISNINGER OG REGLER BLIVER OVERHOLDT. DE HAR TAL PÅ, HVOR MANGE DER ER TILSTEDE, OG DE VIL HJÆLPE MED AT ANVISE PLADS, INSTRUERE I AFSPRITNING OG GANGLINJER ETC.

* ALLE BESØGENDE, FRIVILLIGE MV. OVER 12 ÅR SKAL BÆRE MUNDBIND ELLER VISIR I KIRKER, KAPELLER OG MENIGHEDERNES LOKALER, NÅR MAN STÅR OP ELLER BEVÆGER SIG RUNDT I RUMMET.

* MUNDBIND/VISIR SKAL DÆKKE BÅDE NÆSE OG MUND.

NÅR MAN KOMMER IND I KIRKEN, SKAL MAN GÅ FREM TIL DEN LEDIGE PLADS, SOM ER LÆNGST FREMME I KIRKERUMMET, FOR AT UNDGÅ TÆT FYSISK KONTAKT TIL ANDRE.

* MUNDBINDET/VISIRET KAN TAGES AF, NÅR MAN SIDDER NED/KNÆLER OG NÅR MAN SOM LED I EN CEREMONIEL AKTIVITET, KORTVARIGT REJSER SIG OP, FOR DEREFTER AT SÆTTE SIG NED IGEN PÅ SAMME PLADS.

DET ER IKKE ET KRAV, AT MAN BÆRER MUNDBIND/VISIR, NÅR MAN BEVÆGER SIG OP TIL KOMMUNION OG TILBAGE TIL SIN PLADS.

MEDLEMMER AF MENIGHEDEN, SOM ER SMITTEDE ELLER HAR SYMPTOMER, MÅ IKKE MØDE OP TIL MESSE. I STEDET KAN MAN HENVENDE SIG TIL P. STEFANO OG AFTALE EN TID FOR ET SEPARAT MØDE.

YDERLIGERE RETNINGSLINJER FOR MESSENS FORLØB VIL BLIVE INTRODUCERET AF P. STEFANO VED MESSENS BEGYNDELSE.

VI HÅBER INDERLIGT PÅ MENIGHEDENS TÅLMODIGHED OG FORSTÅELSE.

Stefano Tarquini, sognepræst.

Flemming Kurdahl, menighedsrådsformand.