Velkommen til hjemmesiden for Randers og omegns romersk-katolske menighed.

På hjemmesiden kan du finde information om hvad der sker i menigheden, samt kontaktoplysninger på præster og menighedsråd.

Biskoppens om retningslinjer i coronatiden

NYT SOGNEBLAD!! SOMMERVERSION

Sogneblad juni-juli 2020

VED ALLE MESSER OG ANDRE MØDER GÆLDER DE GENERELLE, NATIONALE RETNINGSLINJER, SOM ER:

DER MÅ VÆRE 1 person pr 2 kvm i vores kirke, og der skal være afstand mellem deltagerne:

* 1 meter, hvis der ikke synges

* 2 meter, hvis der synges

OM SØNDAGEN VIL DER FREMOVER BLIVE FEJRET TO MESSER:

KL. 10.00 MED SALMESANG: PLADS TIL 37 MENNESKER MED 2 METERS AFSTAND MELLEM DELTAGERNE. MAN SIDDER PÅ DE AFMÆRKEDE PLADSER PÅ BÆNKENE OG STOLENE.

Kl. 12.00 UDEN SALMESANG: PLADS TIL 74 MENNESKER MED 1 METERS AFSTAND MELLEM DELTAGERNE: DER SIDDER TRE PERSONER PÅ HVER RÆKKE (BÆNKE OG STOL)

VED INDGANGEN VIL DER VÆRE PERSONER, SOM SØRGER FOR, AT ANVISNINGER OG REGLER BLIVER OVERHOLDT. DE HAR TAL PÅ, HVOR MANGE DER ER TILSTEDE, OG DE VIL HJÆLPE MED AT ANVISE PLADS, INSTRUERE I AFSPRITNING OG GANGLINJER ETC.

NÅR MAN KOMMER IND I KIRKEN, BØR MAN GÅ FREM TIL DEN LEDIGE PLADS, SOM ER LÆNGST FREMME I KIRKERUMMET, FOR AT UNDGÅ TÆT FYSISK KONTAKT TIL ANDRE.

SALMEBØGER OG VIEVAND VIL IKKE VÆRE TILGÆNGELIGT UNDER MESSEN

MEDLEMMER AF MENIGHEDEN, SOM ER SMITTEDE ELLER HAR SYMPTOMER, MÅ IKKE MØDE OP TIL MESSE. I STEDET KAN MAN HENVENDE SIG TIL P. STEFANO OG AFTALE EN TID FOR ET SEPARAT MØDE.

YDERLIGERE RETNINGSLINJER FOR MESSENS FORLØB VIL BLIVE INTRODUCERET AF P. STEFANO VED MESSENS BEGYNDELSE.

VI HÅBER INDERLIGT PÅ MENIGHEDENS TÅLMODIGHED OG FORSTÅELSE.

Stefano Tarquini, sognepræst.

Flemming Kurdahl, menighedsrådsformand.