Velkommen til hjemmesiden for Randers og omegns romersk-katolske menighed.

På hjemmesiden kan du finde information om hvad der sker i menigheden, samt kontaktoplysninger på præster og menighedsråd.

 

VED ALLE MESSER OG ANDRE MØDER GÆLDER DE GENERELLE, NATIONALE RETNINGSLINJER, SOM ER:

DER MÅ KUN VÆRE 37 PERSONER TILSTEDE I VORES KIRKE. DET BETYDER, AT NÅR DER ER MØDT 37 PERSONER TIL MESSE, VIL DØREN BLIVE LUKKET, OG MAN MÅ I STEDET DELTAGE I DAGENS ANDEN MESSE.

I VÅBENHUSET VIL DER VÆRE OPSLAG PÅ DANSK, ENGELSK OG POLSK MED ANVISNINGER OG RETNINGSLINJER.

VED INDGANGEN VIL DER VÆRE PERSONER, SOM SØRGER FOR, AT ANVISNINGER OG REGLER BLIVER OVERHOLDT. DE HAR DE TAL PÅ, HVOR MANGE DER ER TILSTEDE, OG DE VIL HJÆLPE MED AT ANVISE PLADS, INSTRUERE I AFSPRITNING OG GANGLINJER ETC.

SIDDEPLADSERNE VIL VÆRE MARKERET PÅ BÆNKENE, OG MAN MÅ KUN SIDDE INDEN FOR DISSE MARKERINGER. SÅ VIL DER VÆRE MINDST 2 METER MELLEM DELTAGERNE. TIL GENGÆLD BETYDER AFSTANDEN, AT DET ER TILLADT AT SYNGE.

NÅR MAN KOMMER IND I KIRKEN, BØR MAN GÅ FREM TIL DEN LEDIGE PLADS, SOM ER LÆNGST FREMME I KIRKERUMMET, FOR AT UNDGÅ TÆT FYSISK KONTAKT TIL ANDRE.

SALMEBØGER OG VIEVAND VIL IKKE VÆRE TILGÆNGELIGT UNDER MESSEN

MEDLEMMER AF MENIGHEDEN, SOM ER SMITTEDE ELLER HAR SYMPTOMER, MÅ IKKE MØDE OP TIL MESSE. I STEDET KAN MAN HENVENDE SIG TIL P. STEFANO OG AFTALE EN TID FOR ET SEPARAT MØDE.

YDERLIGERE RETNINGSLINJER FOR MESSENS FORLØB VIL BLIVE INTRODUCERET AF P. STEFANO VED MESSENS BEGYNDELSE.

VI HÅBER INDERLIGT PÅ MENIGHEDENS TÅLMODIGHED OG FORSTÅELSE.

P. Stefano Tarquini, sognepræst.

Flemming Kurdahl, menighedsrådsformand.

 

10.05: En ny begyndelse

Kirker og trossamfund kan åbne 18. maj

Bed rosenkransen sammen med paven i maj måned

Kære medlemmer af menigheden.
Tak til alle, som har muligheden for og kræfterne til at yde en ekstra indsats, og som vedligeholder Mariahaven og hele kirkens område, så vores kirke fremstår velholdt, levende og aktiv, selvom vi for tiden ikke kan mødes for at fejre sakramenterne.
Mange hilsner og tak fra
Menighedsrådet

 

17.04: påske tid

EN OPFORDRING FRA MENIGHEDSRÅDET

04.04: Påsketriduum i år

24.03: Hvad er det letteste?

18.03: Fra sognepræsten til menigheden